<span>Jørgen Christensen</span>

Jørgen Christensen

  • Provst i Hillerød Provsti – sognepræst i Frederiksborg Slotssogn
  • Cand. theol. Københavns Universitet 1987

Næstformand i Provsteforeningens bestyrelse