Jørgen Christensen

Provst og sognepræst

Jørgen Christensen er provst i Hillerød Provsti, sognepræst i Frederiksborg Slotssogn og næstformand i Provsteforeningens bestyrelse.

Født: 11-06-1957

Uddannelse: Cand. theol. Københavns Universitet 1987

Find også Jørgen Christensen her: