Jørgen Kjærgaard

Teolog og lektor

Jørgen Kjærgaard, født 1957, lektor, cand.theol. og stiftskonsulent. Jørgen Kjærgaard har blandt andet undervist i kirkehistorie på Århus Universitet, i salmedigtning på Præstehøjskolen og underviser nu i liturgik og hymnologi ved Vestervig Kirkemusikskole. Han har desuden en lang række udgivelser bag sig samt en omfattende foredragsvirksomhed; ligesom han er beskikket censor ved teologisk embedseksamen på Københavns Universitet. Siden 2011 adjungeret professor i dansk salme- og kirkehistore ved Aarhus Universitet

Født: 15-04-1957

Find også Jørgen Kjærgaard her: