Johanne Elisabeth Fauerskov Sloth

Sognepræst

Johanne Elisabeth Fauerskov Sloth er sognepræst i Landet Sogn og Bjerreby Sogn. Hun er fhv. sognepræst i bl.a. Ribe Domkirke. Desuden sidder hun i styrelsen for Skole for Kirke og Teologi i Svendborg samt er medlem af styregruppen for Svendborg Provstis salmesangsprojekt. Sideløbende med præstegerningen har hun været klummeskriver og foredragsholder. 

Født: 22-01-1957

Uddannelse: cand.theol. (Aarhus Universitet)