Johanne Langkjær Fårup

Sognepræst og FUV-underviser

Sognepræst Johanne Marie Langkjær Fårup, Middelfart, blev student fra Skanderborg Amtsgymnasium i 1999. I to år fra 2005 var hun assistent ved Den danske Sømandskirke i Hong Kong. Hun blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 2009 og fik samme år ansættelse som sognepræst i Føns, Ørslev, Udby og Husby Sogne. Siden 2014 har hun virket i Skt. Nikolaj Sogn.

Johanne Fårup er medredaktør og medforfatter på flere homiletiske og religionspædagogiske udgivelser. Siden 2017 har hun undervist i kateketik på Pastoralseminariet i Aarhus.

Hun er gift med gymnasielærer Martin Fog-Nielsen, og parret har tre børn.

Født: 09-12-1979

Uddannelse: cand.theol., Aarhus Universitet

Find også Johanne Langkjær Fårup her: