John Egon Zilmer

Oberst og fhv. slotsforvalter

John Egon Zilmer er oberst og fhv. slotsforvalter på Kronborg.

Find også John Egon Zilmer her: