Heiner Lützen Ank

Joy Mogensen

Fhv. kirke- og kulturminister, fhv. borgmester (S)

Joy Mogensen er fhv. kirke- og kulturminister (S) samt tidligere borgmester i Roskilde (2011-2019).

Født: 11-08-1980

Uddannelse: Bachelor i kultur- og sprogmødestudier (RUC)

Find også Joy Mogensen her: