<span>Kaare Nielsen</span>

Kaare Nielsen

  • Diakon, Den Katolske Kirke i Danmark
  • Ansvarlig, Missio Danmark og De Pavelige Missionsværker i Norden

Seneste artikler på kristendom.dk