Kaj Mogensen (1942-2021)

Hjælpepræst

Kaj Mogensen blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1970 og arbejdede derpå i et par år som korpssekretær hos KFUM-spejderne, inden han fik en stilling som seminarieadjunkt på Nørre Nissum Seminarium i 1973. Han blev lektor på Danmarks Lærerhøjskole fire år senere, og fra slutningen af 1984 og frem til efteråret 2011 virkede han som sognepræst i Hvidbjerg-Ørum-Lodbjerg Pastorat.

Kaj Mogensen var blandt andet medlem af KFUM-spejdernes hovedbestyrelse i et par år i midten af 1970’erne, formand for Kirkernes Kurs- og Oplysningsvirksomhed og bestyrelsesmedlem i Det Danske Bibelselskab. Han var også i bestyrelsen for Danmarks kirkelige Mediecenter og var formand for Sydthy Provstis Kirkehøjskole.

Kaj Mogensen, der virkede som censor på blandt andet den teologiske embedseksamen fra 1980 til 2004, har en lang række udgivelser bag sig, ligesom han var en flittig skribent i Kristeligt Dagblad.

Læs nekrologen: "Den milde præst, der gjorde op med den evige fortabelse"

Profilartikler indlæses...