Karin Bundgaard Nielsen

Provst

Karin Bundgaard Nielsen er provst i Ods og Skippinge Provsti.

Født: 09-02-1972

Uddannelse: cand.theol. fra Københavns Universitet

Find også Karin Bundgaard Nielsen her: