Karin Schmidt Andersen

Organist og bestyrelsesformand

Karin Schmidt Andersen er organist i Hendriksholm Kirke, Rødovre, og bestyrelsesformand i Dansk Organist og Kantor Samfund.

Find også Karin Schmidt Andersen her: