Karl Hjortnaes, fhv. minister og Folketingsmedlem for Socialdemokratiet

Karl Hjortnæs

Fhv. minister og medlem af Folketinget (S)

Karl Hjortnæs er tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Han blev i 1973 udnævnt til justitsminister i Anker Jørgensens første regering, minister for skatter og afgifter (1979-1981) og fiskeriminister (1981-1982) i Anker Jørgensens fjerde og femte regering. I 1979 var han desuden politisk ordfører for den socialdemokratiske folketingsgruppe. 

Karl Hjortnæs har været formand for den socialdemokratiske studenterorganisation Frit Forum i Aarhus fra 1955 til 1958. Ti år senere blev han ansat som revalideringskonsulent ved Revalideringscentret i Aarhus, hvor han virkede frem til 1971. Han har derudover været formand for Danmarks Revalideringskonsulent Forening fra 1969 til 1972 og ankechef i Den Sociale Ankestyrelse fra 1974 til 1979.

Karl Hjortnæs er desuden forfatter til bøgerne ”Grundloven og det politiske liv i Danmark” (1988), ”20 år efter – et spil om magt” (1992), ”Socialdemokrater under pres” (2006) og ”Kampen om Socialdemokratiet” (2018) samt medforfatter til ”EF – hvad nu?” (1973), ”Rapport fra en kaffeklub” (1977), ”Social velfærd – på en ny måde” (1985) og ”Ministerledelse” (2014).

Født: 19-04-1934

Uddannelse: cand.jur. (Aarhus Universitet, 1968), medicinske studier (1959)

Profilartikler indlæses...