Karsten Erik Nørgård

Pastor emer.

Pastor emeritus Karsten Erik Nørgård, Hadsten, blev født på en bondegård på Mors som nummer fem ud af en børneflok på otte. Han blev i 1955 cand.theol. fra Københavns Universitet, var en kort tid hjælpepræst ved Enghave Kirke og derefter kapellan ved Kildevældskirken.

Herefter var han sammen med sin hustru, Helle, udsendt som det første danske sømandspræstepar til Callao, Lima, i Peru fra 1961 til 1966. Herpå rejste han i et års tid rundt i Danmark som landssekretær for Dansk Sømandskirke i fremmede Havne, mens han med sin kone og deres tre børn boede i Strib.

I 1967 rejste Karsten Erik Nørgård efter opfordring fra sømandskirken med sin familie til Yokohama og tilbragte her tre år som leder af sømandskirken og præst for det danske diplomati i Japan. Herfra vendte de tilbage til Danmark, hvor sognepræsteembedet i Hadsten ventede. Her kunne han med sin familie i sommeren 1969 som en foreløbig bolig flytte ind i den gamle præstegård i Nørre Galten. Men ellers var det fra den nye præstegård i Hadsten og fra dens store konfirmandstue, at deres arbejde udgik med både menighedsrådsmøder, sognemøder og børnearbejde. Samtidig med at han kone underviste en del på Hadsten Højskole, var hun også præstekone i god, gammeldags forstand. Hun tog megen del i menighedsarbejdet og var blandt andet leder af et stort børnearbejde.

Efter 22 år i Hadsten kunne Karsten Erik Nørgård i 1992 gå på efterløn, og samtidig kom der en opfordring til ham og Helle fra Dansk kirke i Udlandet om for en fireårig periode at blive præstepar for den danske menighed i Tandil i Argentina. De sagde ja og fik to år i Sydamerika, inden de i 1994 pludselig måtte afbryde og rejse hjem, da Helle blev alvorligt syg.

Da de vendte tilbage til Danmark, slog de sig ned i et rækkehus i Hadsten, hvor de havde haft de mange gode år som præstepar. Dog har de altid tilbragt en hel del af årets måneder i deres kære sommerhus ved Femmøller.

Karsten Erik Nørgård, der blandt andet har modtaget en kejserlig japansk fortjenstmedalje, har også været byrådsmedlem og bestyrelsesmedlem for Dansk Sømandskirke.

Født: 05-12-1929