Kathrine von Holst

Fhv. fagredaktør

Kathrine von Holst er adjunkt hos ZBC. Fhv. frivillig fagredaktør på Kristeligt Dagblad fra 2015-2017. Uddannet cand.mag. i litteraturvidenskab. 

Find også Kathrine von Holst her: