Kirsten Hald

Sognepræst (kbf.)

Sognepræst Kirsten Hald, Højbjerg, blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i 1979. Inden da – fra 1972 – havde hun virket som organist og kirkebylærer i Torrild.

Efter teologistudiet fik hun samme år, som hun afsluttede, en stilling som residerende kapellan i Holme Sogn, hvor hun fra maj 1982 blev sognepræst. Hun går på pension fra denne stilling med udgangen af december.

Kirsten Hald var endvidere formand for bestyrelsen i Sct. Nicolai Tjenesten i Aarhus fra 1981 til 1991.

Født: 06-12-1951

Uddannelse: cand.theol.

Find også Kirsten Hald her: