Privatfoto

Kirsten Kølbæk Høg

Pastor emer.

Pastor emeritus Kirsten Kølbæk Høg blev teologisk kandidat fra Aarhus Universitet i 1984. Hendes første præsteembede var som sognepræst i Nim-Underup Sogn i juli 1985 med bistandsforpligtelse i Ring-Føvling Sogne. Derefter var hun konstitueret sognepræst i Tamdrup-Nim-Underup-Føvling Sogne og i Gjern-Skannerup Sogne indtil hendes afsked den 31. december 2015. Hun virkede desuden som valgmenighedspræst i Odder Grundtvigske Valgmenighed fra november 2015 og frem til juni 2020.

Kirsten Kølbæk Høg har sidder i Distriktsforeningen Horsens Provsti i adskillige år, fra 1996 til 2005 som formand. Derudover har hun været medlem af en kirkelig bestyrelse under Radio Horsens, indtil man ikke længere ønskede gudstjenester og andre kirkelige indslag sendt på kanalen. Kirsten Kølbæk Høg har desuden siddet i bestyrelsen for kirke-skolesamarbejdet med salmesangs- og billedprojekter for 4. klasser i hele Horsens kommune.

Født: 30-11-1947

Uddannelse: cand.theol. (1984)

Profilartikler indlæses...