Kirsten Rønbøl

Fhv. overbibliotekar og fhv. ekstern lektor

Kirsten Rønbøl er fhv. overbibliotekar ved Aalborg Universitet, fhv. førstebibliotekar for Orientalsk Afd. ved Det Kgl. Bibliotek og fhv. ekstern lektor i kinesisk samtidshistorie ved Østasiatisk Institut, Københavns Universitet og censor smst.

Født: 16-01-1937

Uddannelse: mag.art. (Københavns Universitet 1968)

Find også Kirsten Rønbøl her: