Kristine Nordentoft Gustav, specialpræst, Den Danske Sømandskirke, Rottedam

Kristine Nordentoft Gustav

Specialpræst

Kristine Nordentoft Gustav er præst i Den Danske Sømandskirke i Rotterdam og fhv. sognepræst i Luther Kirken på Østerbro. Hun har efteruddannet sig med blandt andet et kursus i prædikeskrivning, retorik og fremføring ved stiftspræst og retoriker Helene Dam og operasanger Nanna Hovmand samt i viden om sorggrupper for børn og unge, ligesom hun er certificeret PREP-kursusleder på Center for Familieudvikling. 

Hun har også en praksisorienteret uddannelse ledet af Institut for Diapraxis med udgangspunkt i samarbejdskonflikter. Desuden et masterkursus i ”Kasualierne – mellem systemisk sjælesorg og den dialogiske prædiken” afsluttet med opgaven ”Prædiken, prædikant og tilhører” og et masterkursus i ”Sorg, erindring og religiøst sprog” afsluttet med opgaven ”Traume og Håb”.

Efter nogle ansættelser som konstitueret sognepræst, herunder i Filips Kirke, kom hun i 2005 til Rosenvængets Sogn, hvor hun har deltaget i blandt andet etablering af mandegruppe, af minikonfirmandundervisning, læseklub og ungdomsgudstjenester. Hun har været medarrangør af en støttekoncert for Syriens børn i Lutherkirken samt etablering af børnegudstjenester med blandt andet sognets spirekor og af babyrytmik.

Kristine Nordentoft Gustav har siden 2011 været kontraktansat præst ved flyvevåbnet og tilknyttet JMTO i Karup. Hun har været udsendt med F-16-bidraget i Libyen, helikopterbidraget i det nordlige Afghanistan samt på nogle kortere rejser til forskellige baser i Afghanistan. Hun har derudover haft frivilligt arbejde som bestyrelsesmedlem i en menighedsbørnehave, i Sct. Nicolai Tjenesten og som medlem af Heibergskolens skolebestyrelse.

Desuden har hun siden 2016 været frivillig i Det Opsøgende Team på Roskilde Festivalen, der er en del af beredskabet og består af psykologer, læger, sygeplejersker og socialpædagoger. Arbejdet består mest i at opsøge og tale med de unge, når de har været udsat for eller oplevet noget voldsomt.

Født: 19-01-1972

Uddannelse: cand.theol. (Københavns Universitet, 2001)

Profilartikler indlæses...