<span>Kristoffer Schmidt-Hansen</span>

Kristoffer Schmidt-Hansen

  • Universitetspraktikant, Kirke.dk

Født 1990. Kandidatstuderende i teologi på Københavns Universitet. Universitetspraktikant på avisens Kirke.dk-redaktion.