Kurt E. Larsen

Professor, akademisk leder og dr.theol.

Kurt E. Larsen er dr.theol. og tidligere sognepræst. Han arbejder som professor i kirke- og missionshistorie ved Menighedsfakultetet i Århus. Han har skrevet ph.d. om dansk kirkehistorie i 1800-tallet og doktordisputats om perioden 1930-1960. Desuden har han beskæftiget sig indgående med de seneste tre hundrede års danske og amerikanske kirkelige forhold og traditioner.

Uddannelse: cand.theol., ph.d. og dr.theol. (Aarhus Universitet)

Find også Kurt E. Larsen her: