Lars Rohde, Nationalbankdirektoer for Danmarks Nationalbank og formand

Lars Rohde

Fhv. nationalbankdirektør

Lars Rohde er fhv. bankdirektør for Danmarks Nationalbank og kgl. udnævnt formand for direktionen samt Governor i Den Internationale Valutafond. Lars Rohde er endvidere fhv. direktør for ATP, viceadministerende direktør for Realkredit Danmark og medlem af direktionen smst. Han er desuden ekstern lektor ved institut for finansiering på Copenhagen Business School og censor ved de erhvervsøkonomiske uddannelser.

Født: 21-03-1954

Uddannelse: cand.oecon. (Aarhus Universitet, 1980)

Profilartikler indlæses...