Laura Lundager Jensen

Valgmenighedspræst, lektor og bestyrelsesmedlem

Laura Lundager Jensen er valgmenighedspræst i Osted, lektor på Københavns Professionshøjskole, bestyrelsesformand i Foreningen af Grundtvigske valg- og frimenigheder, bestyrelsesmedlem i Grundtvigsk Forum, og udvalgsmedlem i Skoletjenesten i Greve-Solrød, Køge, Lejre og Roskilde Provstier.

Find også Laura Lundager Jensen her: