Leif Kiil Sørensen

Redaktionssekretær

Leif Kiil Sørensen har været ansat på Kristeligt Dagblad siden 1995, først på Kirke & Tro-redaktionen og siden 2007 på debat- og kronikredaktionen.

Uddannelse: cand.theol. fra Aarhus Universitet og journalist fra Danmarks Journalisthøjskole

Find også Leif Kiil Sørensen her: