Lene Thiim

Sognepræst og skole-kirke konsulent

Lene Thiim er sognepræst i Tyrstrup Sogn og skole-kirke konsulent i Kolding provsti.

Født: 20-10-1976

Find også Lene Thiim her: