Leo Toftgaard

  • Sognepræst
  • Læreruddannet, Nørre Nissum Seminarium; cand.pæd. i kristendomskundskab, Danmarks Lærerhøjskole; §2-tilladelse til præsteembede i Folkekirken

Sognepræst i Nr. Nissum Sogn.