<span>Lisbet Christoffersen</span>

Lisbet Christoffersen

  • Professor i Ret og Religion, Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet
  • Adjungeret professor i Kirke- og Religionsret, Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet
  • Bestyrelsesmedlem, Selskab for Kirkeret
  • Medlem, Forskningsrådet for Samfund og Erhverv
  • Cand.jur. og ph.d. (Københavns Universitet)