Lise Hindsholm

Provst

Lise Hindsholm er provst i Varde Provsti og forhenværende næstformand i Danmarks Provsteforening.

Født: 07-09-1960

Uddannelse: cand.theol. (Københavns Universitet)

Find også Lise Hindsholm her: