Lone Vesterdal, Sognepræst og forfatter

Lone Vesterdal

Sognepræst og forfatter

Lone Vesterdal er sognepræst i Bramdrup Sogn og forfatter til bøger om sorg, tab og tro: "Nedenom og hjem - perspektiver på tab og tro" (2014), "Når livet går i sort - 52 læsninger i et sørgeår" (2016), og "Robust - om tro og magtesløshed" (2017). Hun har derudover udgivet ”Det skrøbelige menneskeliv – perspektiver fra lægen og præsten” (2020) og ”Sjælesorg i bevægelse- introduktion til sjælesorgens historie og praksis i Danmark" (2021), redigeret sammen med sygehuspræst Thomas Gudbergsen, samt en bog om traumeteologi i samarbejde med Hanne Pahuus "Det medfølende vidne. Sjælesorg og traumer" (2023). Desuden er hun bidragyder til "Giv sorgen ord - sorgkultur i forandring" (2019).

Lone Vesterdal er medlem af forskningsnetværket Faith Health, Nordic Network for Research in Faith and Health. Siden september 2023 har hun sideløbende med sit præsteembede været deltids ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet. 

Født: 01-02-1967

Uddannelse: cand.mag. i dansk og fransk (Københavns Universitet), bifag i religionshistorie (Aarhus Universitet), cand.theol. (Aarhus Universitet), MA i teologisk sjælesorg (Københavns Universitet)

Profilartikler indlæses...