<span>Mads Christoffersen</span>

Mads Christoffersen

  • Generalsekretær, Danske Kirkers Råd
  • Cand.theol. (Københavns Universitet); Master i Afrika-studier (Københavns Universitet), Master i konfliktmægling (Københavns Universitet)