Maja Funch

Journalist

Maja Funch er journalist med stofområderne sundhed og etik, men skriver også om bl.a. natur og kulturhistorie. Hun har været ansat på Kristeligt Dagblad siden 2016 og er optaget af at forstå mennesker, deres handlemåder og hvorfor samfundet er indrettet, som det er. Hun har det bedst, når hun i store fortællinger kan udfolde et indgående kendskab til et menneskes livssituation eller et forhold i samfundet. Vandt i 2017 en pris for serie om selvmord. Cand.mag. i litteraturhistorie fra Aarhus Universitet i 2008 med studieophold ved Cambridge og Sorbonne-universiteterne.

Født: 04-10-1982

Uddannelse: cand.mag. i litteraturhistorie (Aarhus Universitet, studieophold ved Sorbonne og Cambridge, 2008)

Profilartikler indlæses...