Margrethe Horstmann

Født 1961. Exam.art. engelsk 1982, cand.theol. 1989. Har fem børn og er hjemmegående med multihandicappet datter. Præstevikar i Lolland-Falsters Stift. Særlige interesseområder: Kirke og gudstjeneste, og samfundsdebat.

Find også Margrethe Horstmann her: