Marie Kirstine Monrad Weber

Lektor

Lektor Marie Kirstine Monrad Weber er tidligere lektor i religionspædagogik på Teologisk Pædagogisk Center, hvor hun arbejdede fra 2001 til 2007. Hun har som lektor blandt andet været landskoordinator for det landsdækkende skole-kirkesamarbejde, de religionspædagogiske stiftskonsulenter samt redigeret og udgivet flere artikler og bøger, heriblandt ”Kristendom med voksne” fra 2007 sammen med Bent Arendt.

Hun har siden 2012 været ansat som lektor på Pædagoguddannelsen, UC Syd, Campus Aabenraa. Her er hun blandt andet tovholder på Dagtilbudsspecialiseringen (de nul til femårige), ligesom hun koordinerer de tværprofessionelle samarbejdsforløb for de fire uddannelser på campus Aabenraa, nemlig pædagog-, sygeplejerske-, socialrådgiver samt pædagogisk assistent-uddannelserne. Formålet er, at de studerende lærer om, af og med hinanden gennem uddannelsen med henblik på at kunne skabe et større samarbejde efterfølgende i arbejdslivet. Sammen med de studerende skabes blandt andet innovative løsninger på samfundsmæssige problemstillinger inden for eksempelvis folkesundhed.

Marie Kirstine Monrad Weber er med i et forskningsprojekt omkring revitalisering af barndomspædagogikken. Det er et samarbejde med praksisfeltet, hvor man på baggrund af studiekredslæsning af ældre pædagogiske tekster undersøger, hvad hovedskikkelser inden for den danske barndomspædagogik kan bidrage med i debatten om et nyt syn på børn og barndom. Projektet finder sted under ledelse af docent Line Togsverd og er støttet af fagforeningen for pædagoger, BUPL.

Født: 23-09-1972

Uddannelse: cand.theol., cand.mag. et phil. i nordisk sprog og litteratur samt religionsvidenskab (Aarhus Universitet, 1997)

Profilartikler indlæses...