Mia Fotel

Marlene Ringgaard Lorensen

Studieleder og lektor

Marlene Ringgaard Lorensen er cand.theol., ph.d. og lektor i Praktisk Teologi ved Københavns Universitet. Hun er er forfatter til bogen Dialogical Preaching: Bahtin, Otherness & Homiletics (2014) og leder af Center for Kirkeforskning på Københavns Universitet. Hendes primære forskningsområde er prædikenens teologi, historie og praksis. Derudover forsker hun i mødet mellem flygtninge og folkekirken med særligt fokus på flygtninge, der konverterer fra islam til kristendom.

Uddannelse: cand.theol., ph.d.

Find også Marlene Ringgaard Lorensen her: