Mette Bock

Fhv. folketingsmedlem, fhv. kultur- og kirkeminister, fhv. chefredaktør, prorektor og direktør

Mette Bock er fhv. Medlem af Folketinget og fhv. kultur- og kirkeminister, fhv. chefredaktør, prorektor og direktør.

Find også Mette Bock her: