Mette Hvid-Olsen

Sognepræst og tillidsrepræsentant

Mette Hvid-Olsen er sognepræst i Varde Sogn og tillidsrepræsentant i Varde Provsti.

Find også Mette Hvid-Olsen her: