Mette Moesgaard Jørgensen

Provst

Mette Moesgaard Jørgensen er provst i Morsø Provsti. Hun sidder i Aalborg Stiftsråd, Arbejdsmiljøudvalget som provsterepræsentant og er formand for bestyrelsen for samarbejde om personalekonsulenter. Derudover er hun medlem af bestyrelsen for Folkekirkens Familiestøtte, ligesom hun er medlem af styregruppen for Differentieret brug og vedligehold af middelalderkirker - et to-årligt projekt nedsat af biskopperne og ledet af biskop Marianne Gaarden.
 

Født: 06-10-1962

Uddannelse: cand.theol. (Aarhus Universitet)

Profilartikler indlæses...