Thomas Rønn

Mickey Gjerris

Lektor

Mickey Gjerris er teolog (ph.d.) og lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Han har de sidste 20 år forsket i etiske spørgsmål vedrørende natur, etik, teknologi og mennesker og udgivet en lang række artikler og bøger om disse emner - senest ”Upraktisk håndbog i lysegrønt håb” i 2019. Fra 2011 – 2016 var han medlem af Det Etiske Råd. Mickey er en flittigt anvendt foredragsholder og optræder ofte som ekspert i medierne. 

Født: 22-12-1969

Uddannelse: cand.theol., ph.d. i bioetik, Københavns Universitet

Find også Mickey Gjerris her: