Per Mikkelsen

Pastor emer. og fhv. forstander

Per Mikkelsen er pastor emeritus. Han tog lærereksamen fra Haslev seminarium i 1980 og blev derefter ansat som timelærer på Tarm Skole. I 1983 blev han valgt som forstander til den nystartede grundtvig-koldske Rovvig Efterskole på Mors. 

I 2006 fik Per Mikkelsen sin cand.theol.-eksamen fra Aarhus Universitet og fik året efter ansættelse som præst i Struer og Venø Sogne. Her virkede han frem til pensioneringen i 2019. 

Sideløbende med præstearbejdet har han bedrevet en del foredragsvirksomhed, og som tidligere historielærer har emnerne blandt andet været fortællingerne fra de islandske sagaer og den danske kongerække.

Født: 18-01-1952

Uddannelse: cand.theol. (Aarhus Universitet, 2006), lærereksamen (Haslev seminarium, 1980)

Profilartikler indlæses...