Morten Løkkegaard

Medlem af Europa-Parlamentet, journalist og fhv. Medlem af Folketinget

Morten Løkkegaard blev valgt til Europa-Parlamentet for Venstre den 26. maj 2019 med 207.558 personlige stemmer.

I Europa-Parlamentet sidder Morten Løkkegaard i Renew Europe Gruppen, hvor han er blandt næstformændene. Han er medlem af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO) og næstformand i det Særlige Udvalg om Udenlandsk Indblanding, herunder Spredning af Desinformation, i alle Demokratiske Processer i Den Europæiske Union (INGE). Han er desuden stedfortræder i Udvalget om International Handel (INTA) samt i Kultur- og Uddannelsesvalget (CULT).

Morten Løkkegaard er desuden medlem af Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand (DANZ) og stedfortræder i Delegationen for Forbindelserne med MERCOSUR (DMER) samt i Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling (DLAT).

Morten Løkkegaard var medlem af Europa-Parlamentet fra 2009-2014, men ved EU-valget i 2014 gik Venstre et mandat tilbage, og Morten Løkkegaard blev valgt som 1. suppleant. Morten Løkkegaard overtog officielt Venstres mandat i Europa-Parlamentet den 3. marts 2016, efter Ulla Tørnæs var blevet udnævnt til uddannelses- og forskningsminister.

Ved folketingsvalget i juni 2015, blev Morten Løkkegaard valgt for Venstre i Københavns Omegns Storkreds. Som medlem af Folketinget var Morten Løkkegaard EU-ordfører og medieordfører, indtil han nedlagde sit mandat, da han vendte tilbage til Europa-Parlamentet.

Ved kommunalvalget den 16. november 2021 blev Morten Løkkegaard genvalgt til kommunalbestyrelsen i Gentofte. 

Morten Løkkegaard er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, og i 1995 blev han tildelt German Marshall Fund legatophold i USA. Han har bl.a. været reporter og tv-vært hos Danmarks Radio. Morten Løkkegaard er er medforfatter til bogen »Magtens mænd«. Siden 2005 har han været selvstændig kommunikationsrådgiver og foredragsholder hos Løkkegaard Kommunikation.

Født: 20-12-1964

Uddannelse: journalist

Profilartikler indlæses...