Nana Hauge

Sognepræst

Nana Hauge, født 1972. Cand.theol. fra Aarhus Universitet. Valgmenighedspræst i Høve og Havrebjerg valgmenigheder. Tidligere konsulent i Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund provsti. Tidligere ansat som fagredaktør på www.kristendom.dk og som redaktionsassistent på www.religion.dk. Har primært skrevet artikler om Bibelen. Speciale i Maria-figuren med særlig inddragelse af kristologiske stridigheder og de cølibatære/asketiske bevægelsers betydning for Maria-kultens opkomst og udvikling. Svarer på spørgsmål om Bibelen.

Find også Nana Hauge her: