Niels Peter Skrubbeltrang

Menighedsråds- og provstiudvalgsformand

Niels Peter Skrubbeltrang er forhenværende afdelingschef i SEGES/ Landbrug & Fødevarer og administrationschef i Realkredit Danmark. Han er formand for Fruering menighedsråd og Formand for Skanderborg Provstiudvalg og medlem af bestyrelsen for Vestermølle aktivitets- og kulturcenter i Skanderborg.

Født: 07-08-1946

Uddannelse: cand.agro. (Landbohøjskolen, nu Københavns Universitet), HD (Handelshøjskolen i Aarhus, nu Aarhus Universitet, Aarhus BSS)

Profilartikler indlæses...