<span>Ole Bjerglund Thomsen</span>

Ole Bjerglund Thomsen

  • Sognepræst
  • cand. theol., Aarhus Universitet

Sognepræst i Haslev og Freerslev sogn i Roskilde Stift, bestyrelsesmedlem i forlaget Eksistensen, bestyrelsesmedlem Sankt Lukas Stiftelsen, bestyrelsesmedlem Den Danske Præsteforening, tillidsrepræsentant for præsterne i Tryggevælde Provsti.