Ole Witte Madsen

Sognepræst

Ole Witte Madsen er sognepræst i Kongeåpastoratet, kontaktpræst i Ribe Domprovsti for hørehæmmede og præsternes repræsentant i Provstiudvalget.

Find også Ole Witte Madsen her: