Peder Høy Kristensen

Pastor emer.

Pastor emeritus Peder Høy Kristensen, Lystrup, blev cand.theol. fra Københavns Universitet i 1981 og samme år ansat som sognepræst i Torup Sogn. I 1985 blev han præst i Husum Sogn og virkede her et par år, inden han kom til Videbæk Sogn. Fra 1997 til 2009 var han tilknyttet Hjordkær Sogn som sognepræst. Efter en række vikariater i årene 2011 til 2012 var han i et år fra juli 2013 sognepræst i Vorgod Sogn.

Peder Høy Kristensen sad som sikkerhedsrepræsentant i Præsteforeningen fra 2002 til 2009.

Født: 05-12-1949

Uddannelse: cand.theol. (Københavns Universitet, 1981)

Find også Peder Høy Kristensen her: