<span>Pernille Follmann Ballebye</span>

Pernille Follmann Ballebye

  • Forlagschef
  • cand.mag.

Pernille Follmann Ballebye, født 1973. Cand.mag i Litteratur- og Kunsthistorie fra Aarhus Universitet i 2001. Forlagsredaktør på Rosinante 2001-2003. Forlagsredaktør på Gyldendal 2003-2014. Forlagschef på Kristeligt Dagblads Forlag fra 1. juli 2014.