Pernille Østergaard Hansen

Født 1983 i Odense. Stud.mag. i Historie med tilvalg i Østeuropæiske studier ved Københavns Universitet. Har en bred interesse for kulturhistorien og har bl.a. beskæftiget sig med de gudelige vækkelser, sekulariseringsbegrebet og martyrkulten i senantikken

Find også Pernille Østergaard Hansen her: