<span>Peter Birch</span>

Peter Birch

  • Bestyrelsesformand, Danmarks Provsteforening
  • Provst, Gentofte Provsti
  • Sognepræst, Hellerup Kirke
  • Formand, Helsingør stiftsudvalg vedrørende teologisk efteruddannelse
  • Bestyrelsesmedlem, Gl. Hellerup Gymnasium
  • Cand.theol. (Københavns Universitet)