Peter Kruse Jensen

Folkepensionist og menighedsrådsformand

Peter Kruse Jensen er formand for Toksværd-Holme Olstrup Sognes Menighedsråd.

Født: 25-11-1954

Uddannelse: cand.scient.pol. (Aarhus universitet)

Find også Peter Kruse Jensen her: