Peter Østergaard Jacobsen

Sognepræst

Sognepræst Peter Østergaard Jacobsen, Odense, blev cand.theol. i 1998 fra Aarhus Universitet. I december samme år fik han ansættelse som sognepræst i Skarrild og Rind Sogne og virkede her, indtil han i 2002 kom til Sct. Michaelis Sogn i Fredericia som sogne- og garnisonspræst. I slutningen af 2005 kom han til sin nuværende stilling som sognepræst i Skt. Hans Sogn.

Peter Østergaard Jacobsen blev i 2003 feltpræst af reserven. Han er tillige bestyrelsesmedlem i Den Danske Israelsmission.

Født: 15-10-1971

Uddannelse: cand.theol. (Aarhus Universitet 1999), diplom i ledelse (University College Lillebælt, 2018)

Find også Peter Østergaard Jacobsen her: