Peter Stein Larsen, Litteraturprofessor

Peter Stein Larsen

Litteraturprofessor

Peter Stein Larsen har siden 1993 været anmelder på Kristeligt Dagblad, hvor han fortrinsvis har taget sig af den nyeste danske lyrik. Han er ansat som professor i nordisk litteratur ved Aalborg Universitet og har i sin forskning og undervisning beskæftiget sig indgående med den lyriske genre. Han udgav i 2009 disputatsen "Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000" og har af bøger senere skrevet "Nattehimlens poetik. Studier i moderne nordisk lyrik" (2011), "Poesiens ekspansion. Om nordisk samtidsdigtning" (2015), "Lyriske linjer. Fem tendenser i nyere digtning" (2018) og ”Ledestjerner. Ti digtere fra hundrede år” (2021). 

Peter Stein Larsen har været medlem af bedømmelseskomiteen for Nordisk Råds Litteraturpris og Forfatterskolens bestyrelse samt leder af CERCOP (Centre for Research in Contemporary Poetry).

Født: 11-11-1959

Uddannelse: ph.d., mag.art.

Profilartikler indlæses...