Peter Stein Larsen

  • Litteraturprofessor

Peter Stein Larsen har siden 1993 været anmelder på Kristeligt Dagblad, hvor han fortrinsvis har taget sig af den nyeste danske lyrik. Han er ansat som professor i nordisk litteratur ved Aalborg Universitet og har i sin forskning og undervisning beskæftiget sig indgående med den lyriske genre. Han udgav i 2009 disputatsen Drømme og dialoger. To poetiske traditioner omkring 2000 og har af bøger senere skrevet Nattehimlens poetik. Studier i moderne nordisk lyrik (2011), Poesiens ekspansion. Om nordisk samtidsdigtning (2015) og Lyriske linjer. Fem tendenser i nyere digtning (2018). Han har været medlem af bedømmelseskomiteen for Nordisk Råds Litteraturpris og Forfatterskolens bestyrelse samt leder af CERCOP (Centre for Research in Contemporary Poetry).

Seneste artikler på kristeligt-dagblad.dk


Se alle artikler