Poul Martinsen

Født i 1943. Kandidat fra Århus Universitet i 1968 i Fysik og Matematik. Lic. scient. 1973 i teoretisk kernefysik. Ansat 1968-1973 ved Det fysiske Institut, Århus Universitet.Gymnasielærer 1973-1990 ved Århus Statsgymnasium. Sognepræst i Skovlunde 1990-2009. På pension 1.dec. 2009. Jeg har bl.a. skrevet artikler og holdt foredrag om forholdet mellem naturvidenskab og kristendom, mennesket og universet, erkendelsens grænser, det moderne verdensbillede, fysikkens verdensbillede samt tro og viden.